CHOKE COIL 10UH 8.5*8.3MM P5.08 'TDK'

310102-0000010

Qty.Break THB
1 - 50 6.96
51 - 100 6.38
101 - 500 6.09
501 + 5.80

CHOKE COIL 100UH 10*16mm

310102-0000100

Qty.Break THB
1 - 50 9.62
51 - 100 8.88
101 - 500 7.77
501 + 7.40

CHOKE COIL 400UH 8X10MM

310102-0000400

Qty.Break THB
1 - 50 5.85
51 - 100 5.40
101 - 500 4.73
501 + 4.50

CHOKE COIL 470UH DR10*8mm

310102-0000471

Qty.Break THB
1 - 50 17.55
51 - 100 16.20
101 - 500 14.18
501 + 13.50

CHOKE COIL 1.5MH 12*16 +-10%

310102-0001500

Qty.Break THB
1 - 50 14.30
51 - 100 13.20
101 - 500 11.55
501 + 11.00

CHOKE COIL : TWR4-3R3M-875366 3.3UH (4*6MM) , AXIAL

310102-0003300

Qty.Break THB
1 - 50 7.54
51 - 200 6.96
201 - 500 6.38
501 + 5.80


Copyright © Spark All Rights Reserved.